Hỗ trợ trực tuyến

ảnh ratio
  • ảnh sản phẩm Bulong nở HSA

Bulong nở HSA

ID Sản phẩm: 1
Model: Bulong HSA
Tình trạng: Còn hàng
Giá: Liên hệ

Bu lông nở HILTI HSA


* Bảng thông số​ Bulong nở HSA:

* Các chủng loại Bulong nở HSA:
HSA M6X 50/ – /5
HSA M6X 65/ 10/ 20
HSA M6X 85/ 30/ 40
HSA M6X 100/45/ 55
HSA M8X57/ – / 5
HSA M8X75/ 10/ 23
HSA M8X92/ 27/ 40
HSA M8X115/50/63
HSA M8X137/72/85
HSA M10X68/ – /5
HSA M10X90/ 20/ 25
HSA M10X108/37/45
HSA M10X120/50/57
HSA M10X140/70/77
HSA M12X 80/ – / 5
HSA M12X 100/5/25
HSA M12X120/25/45
HSA M12X150/55/75
HSA M12X180/85/105
HSA M12X220/125/145
HSA M12X240/145/165
HSA M12X300/205/225
HSA M16X 100/ – / 5
HSA M16X120/ 5/ 25
HSA M16X140/ 25/ 45
HSA M16X190/ 75/ 95
HSA M16X240/125/145
HSA M20X125/ – / 10
HSA M20X170/ 30/ 55

Sản phẩm tương tự

Đăng ký nhận tin